Zasady systemu

Wing Chun Kung Fu swymi technikami oraz ilością ich możliwych kombinacji przypomina grę strategiczno logiczną np. szachy, czy azjatyckie go. I tak samo jak podczas gry istnieją tu zasady oraz reguły, których przestrzeganie i umiejętne stosowanie czyni z adepta wirtuoza ukazującego piękno tej sztuki, a jednocześnie pozwalające zademonstrować skuteczność tego systemu walki.

Poniżej postaramy się omówić te najważniejsze.
- Zasada ochrony linii centralnej - w systemie chroni się tą linię która dzieli ciało z góry w dół na dwie połowy – prawą i lewą. W związku z tą zasadą ważne jest kierowanie łokci do wewnątrz lub czasami w dół.
- Zasada zakorzenionej postawy – prawidłowa pozycja to możliwość swobodnego przemieszczania się w każdym kierunku oraz możliwość generowania siły technik przy wykorzystaniu podłoża.
- Zasada podwójnej protekcji - zawsze, o ile to możliwe, obrona przede wszystkim poprzez pracę nóg (zarówno utrzymywanie dystansu jak i czasem poprzez skracanie go, jak również ustawianie się w określonych kątach względem linii centralnej przeciwnika), a potem dopiero wykonywanie bloków.
- Zasada wykonywania bloków w przód – pozwala to działać na równowagę przeciwnika, a jeśli przeciwnik wycofuje atakująca kończynę każe podążać adeptowi wing chun za nią, co albo uniemożliwi ponowienie ataku albo pozwoli wykonać uderzenie.
- Zasada ekonomii ruchów – pozwala to ograniczyć własne ruchy do absolutnego minimum które pozwala się obronić (w miarę możliwości bez naruszania zasady nr 3 w tym artykule). Dzięki temu krótkie ruchy są szybsze, jednak czasu wymaga nabranie do nich zaufania.
- Zasada odpowiednich kątów – podczas wykonywania technik ważne jest utrzymywanie odpowiednich kątów zarówno we własnym ciele jak i w stosunku do ciała przeciwnika (własna linia centralna względem linii centralnej przeciwnika). Zasada to wspomaga dość mocno zasadę ekonomii ruchów, gdyż pozwala używać minimum siły, jednocześnie uczy jak wykorzystywać strukturę ciała.
- Zasada wyczuwania kierunku działania siły i niewalczenie z nią – najbardziej obrazowo ukazuje to ćwiczenie chi sao tzw. lepkie ręce, gdzie nie walczy się z siłami działającymi na boki, zaś siłę działająca w przód obchodzi się korzystając z pracy nóg, ewentualnie delikatnie zmieniając jej kierunek poprzez pracę rąk.
- Zasada czucia i obserwacji – jeśli czujemy kontakt tylko z jedna ręką przeciwnika to drugą jego rękę powinniśmy obserwować wzrokiem, skupiając się zarówno na czuciu i wzroku.

Jak widać zasad jest całkiem sporo jednak nie ma co panikować.

"Każda, nawet najdłuższa, podróż zaczyna się pierwszym krokiem"

~ LaoTse, Tao Te Ching

Tak samo każdy adept zaczyna od jednej zasady łącząc ją z podstawowymi ruchami, stopniowo uzupełniając trening kolejnymi, kompletuje swój trening Wing Chun. Podczas tej nauki i przyswajania należy jednak pamiętać o innym chińskim przysłowiu nieznanego autorstawa:
“Błąd leży w pośpiechu”

Tak więc, nie należy zbyt szybko zwiększać poziomu trudności, ani poprzez dołączanie zbyt wielu zasad naraz, ani poprzez zbyt szybkie utrudnianie sobie ich przyswajania poprzez zbyt szybkie powtórzenia lub trening z partnerem. Ważne natomiast jest dokładne i płynne wykonanywanie ruchów o coraz większym stopniu skomplikowania (zarówno ćwicząc samemu i wizualizując sobie wyimaginowanego przeciwnika, jak i podczas treningu z partnerem który ma również tak samodokładnie i płynnie szlifować swoje ruchy). Skuteczność i szybkość przyjdzie z czasem