Formy ręczne - TAO

Wing Chun jest tradycyjnym systemem sztuk walki, a we wszystkich tradycyjnych systemach ważną rolę odgrywają formy i zawarte w nich zasady, a także co równie ważne techniki systemu w idealistycznym wykonaniu. Istnieje wiele sztuk walki, w których daje się łatwo zauważyć różnicę pomiędzy nauczanymi i praktykowanymi formami, a realnym wykorzystaniem technik w walce. Wing Chun jest pod tym względem bardziej spójną sztuką walki. Wykonanie ruchów jest dokładnie takie samo zarówno podczas praktyki form, sparringu, czy podczas rzeczywistej walki. Wszystkie formy ręczne są tak skonstruowane, aby stopniowo wprowadzać adepta w zasady i strategie systemu dozując odpowiednio techniki ręcze, nożne oraz metody poruszania się. Często inne systemy, a raczej ich instruktorzy, wolą pominąć lub zmarginalizować trening form, aby wykorzystać ten czas na w cudzysłowiu bardziej skomplikowane zabawy o bardziej krzykliwej wymowie (bojowe aplikacje, walki zadaniowe itp.). Jednak bez względu na uprawiany system, zwłaszcza jeśli jest to system tradycyjny, jest to naprawdę duży błąd.

Shil Lim Tao

Shil Lim Tao

„ruch w ciszy i bezruch w ruchu” - forma ta określa i uszlachetnia podstawy systemu Wing Chun

Czytaj wiecej...


Chum Kil

Chum Kil

"szukanie mostów" - forma wprowadzająca Wing Chun na wyższy poziom

Czytaj wiecej...


Bill Jee

Bill Jee

Do niedawna była starannie strzeżoną tajemnicą nawet w obrębie społeczności Wing Chun.

Czytaj wiecej...